Submăsura 6.2

Fonduri europene nerambursabile în valoare de 50.000€ sau 70.000€ euro pentru firme care vor să înceapă o activități noi non-agricole în mediul rural.

Cine este elegibil pentru a accesa aceste fonduri?

  • Fermieri sau membrii unei gospodării agricole care vor să desfășoare activități non-agricole pentru prima data în zone rurale.
  • Întreprinderi sau micro-întreprinderi existente, care desfășoară activități non-agricole în zone rurale, cu scopul de a obține finanțarea pentru dezvoltarea afacerii.

În ce poți investii banii?

  • Construcţia, extinderea şi/sau modernizarea şi dotarea clădirilor
  • Achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing financiar, de utilaje, instalaţii şi echipamente noi
  • Investiţii intangibile: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci
  • Cheltuielile legate de achiziția în leasing a activelor, pot fi considerate eligibile doar încazul în care leasingul ia forma unui leasing financiar și prevede obligația beneficiarului de a cumpara bunurile respective la expirarea contractului de leasing.
  • Cheltuielile de consultanţă şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă prevederile art. 45 din Regulamentul nr. 1305-/2013 și sunt aferente activităţilor de coordonare şi supervizare a execuţiei şi recepţiei lucrărilor de construcţii-montaj şi vor fi decontate proporţional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente proiectului.
  • Cheltuieli cu mijloacele de transport specializate

Sunt acceptate pentru finanțare următoarele tipuri de mijloace de transport:

Ambulanță umană

Autospecială pentru salubrizare;

Mașină specializată pentru intervenții, prevazută cu nacelă pentru execuția de lucrări la înalțime

Autocisternă pentru produse nealimentare (doar autocisternă pe autoşasiu – exclus cap tractor și remorca autocisterna sau una din ele separat)

Mașina de măturat carosabilul

Auto betonieră

Autovidanjă

Utilaj specializat pentru împrăștiere material antiderapant (este eligibil doar dacă echipamentul este montat direct pe autoșasiu, fară a putea fi detașat);

Mijloc de transport de agrement (ex.: ATV, biciclete, trotinete etc.).

Pentru mai multe detalii despre costuri și condițiile de aplicare, completeaza formularul de contact, iar un consultat va lua legatura cu tine în cel mai scurt timp posibil.

Vrei consultanță gratuită în vederea alegerii finanțării pe care ți-o dorești?

Hai să ne cunoaștem.

Contactează-ne